Produkty

Kvalita a udržateľnosť

Spoločnosť

Lokality

Ochrana osobních údajů

1.) Ehrmann na téma ochrany osobních údajů

Ochrana a bezpečnost vašich (osobních) údajů jsou pro nás velmi důležité. Proto se při našich webových aktivitách přísně držíme zákonů na ochranu osobních údajů a zabezpečení dat. V rámci naší odpovědnosti stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů poté, co vstoupilo v platnost základní nařízení EU o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679; dále jen: „GDPR“), byly stanoveny další povinnosti, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů dotčených osob, kterých se týká zpracování jejich dat (označujeme jako dotčená osoba a dále také jako „zákazník“, „uživatel“, „vy“, „vám“).

Pokud sami nebo společně s jinými rozhodujeme o účelech a prostředcích zpracování dat, zahrnuje to především povinnost informovat vás transparentně o způsobu, rozsahu, účelu, době trvání a právním podkladu zpracování (srv. článek 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR). Tímto prohlášením (dále: „informace o ochraně osobních údajů“) vás informujeme o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje.

Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování údajů:

EHRMANN SE
A.-Ehrmann-Straße 2
D-87770 Oberschönegg
Telefon: +49 8333 301-0
Fax: +49 8333 301-310
E-mail: info(at)ehrmann.de

Další údaje k našemu podniku jsou uvedeny v údajích v tiráži na naší internetové stránce.

 

2.) Právním základ

Právním základem zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek je článek 6 odst. 1 s.1 písm. a) GDPR v případě vámi dobrovolně uděleného souhlasu, jinak článek 6 odst. 1 písm. b) a také článek 6 odst. 1 písm. f).

Pro námi prováděné procesy zpracování vám dále vždy uvedeme příslušný právní podklad.

Při vyvolání našich webových stránek shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které váš prohlížeč předá bez vaší součinnosti našemu webovému serveru. Tyto informace jsou třeba, aby vám bylo umožněno zobrazit obsah naší webové stránky a slouží k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost a stabilita naší webové stránky a aby se bezpečnost a stabilita nadále zlepšovaly. Konkrétně se při vyvolání naší webové stránky automatizovaně zpracovávají následující přístupové údaje:

 • Stránka, ze které byla požadována naše webová stránka nebo soubor,
 • název souboru a doba prodlevy,
 • datum a čas požadavku,
 • přenesené množství dat,
 • stav přístupu (tzn. zda byl soubor přenesen nebo případně zda soubor nebyl nalezen atd.),
 • počet návštěv,
 • popis typu a verze použitého webového prohlížeče,
 • operační systém a nastavené rozlišení,
 • IP adresa,
 • rozdíl časové zóny vůči Greenwichskému času,
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Tato data se používají k interním statistickým účelům a vyhodnocují se také k technické správě webové stránky;

dále shromažďujeme osobní údaje jen v případě, že nám je dobrovolně sdělíte. Pojem „osobní údaje“ zahrnuje veškeré údaje, které se k vám vztahují, například vaše jméno, vaše e-mailová adresa, vaše kontaktní údaje. V průběhu registrace, poptávky, průzkumu apod. zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sdělíte, oslovení, jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

Vámi sdělené osobní údaje (oslovení, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) se ukládají řádně a v souladu se zákonnými ustanoveními. Samozřejmě se s vašimi údaji jedná důvěrně ve smyslu požadavků předpisů na ochranu osobních údajů a neprodávají se jiným osobám, ani se jinak obchodně nevyužívají.

3.) Předání dat třetím osobám

Předání vašich osobních údajů se provádí účelově uživatelům naší licence, aby mohli včas zpracovat příslušné objednávky, reklamace nebo poptávky vztahující se k produktům. Příslušná ustanovení jsme definovali v odpovídající dohodě ke společné odpovědnosti podle ustanovení článku 26 nařízení GDPR. K dodání zboží je navíc nutné předat údaje o vaší adrese naší balíkové doručovací službě. Ta je povinna jednat s vašimi údaji důvěrně a použít je výhradně k účelům doručení dodávky. Za účelem zpracování plateb jsou vaše platební údaje předány pověřenému peněžnímu ústavu. Poskytovatelé služeb, které používáme, vyvíjejí svou činnost pouze podle našich pokynů a na základě existujících smluvních vztahů jsou v souvislosti se zpracováním zakázek povinni podle článku 28 nařízení GDPR dodržovat zákonná ustanovení na ochranu osobních údajů. Předání osobních údajů zákazníků jiným osobám přesahující tento smluvní rámec se neděje. Přesto jsme oprávněni poskytnout v jednotlivých případech příslušným úřadům informace o vašich údajích, pokud si je tyto orgány vyžádají za účelem plnění zákonných pravomocí (například trestní stíhání).

Bez vašeho souhlasu nebudeme získané údaje používat k účelům reklamy, průzkumů trhu ani průzkumů veřejného mínění.
Při objednání našich novinek prohlašujete, že souhlasíte s tím, že budeme vaše jméno a vaši e-mailovou adresu využívat k vlastním reklamním účelům. Přihlášení se provádí v souladu s ochranou osobních údajů prostřednictvím procesu dvojího přihlášení. Váš souhlas s uložením a využíváním vašeho jména a vaší e-mailové adresy k zasílání novinek můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna tím, že zašlete odpovídající e-mail na adresu: info@ehrmann.de, nebo tím, že zrušíte objednávku zasílání novinek.

4.) Děti

Dbejte, aby nám děti mladší 16 let neposkytovaly bez souhlasu svých rodičů nebo svého zákonného zástupce žádné osobní údaje. Všem rodičům a zákonným zástupcům doporučujeme, aby své děti poučili o bezpečném a odpovědném zacházení s osobními údaji na internetu. V každém případě platí, že osobní údaje dětí, které nám děti poskytnou bez souhlasu svého zákonného zástupce, nebudeme vědomě ukládat ani jinak využívat a ani je nepředáme bez oprávnění jiné osobě.

5.) Cookies stránek ehrmann.de

6.) Používání doplňku k využití sociálních médií: Facebook

(1) V současnosti používáme následující doplněk sociálních médií: Facebook. Přitom používáme takzvané řešení se dvojím kliknutím. To znamená, že pokud navštívíte naši stránku, zpočátku se zásadně nepředávají žádné osobní údaje poskytovateli uvedeného doplňku. Tlačítko Facebooku poznáte podle bílého „f“ na modrém pozadí. Otevíráme vám tak možnost komunikovat prostřednictvím tohoto tlačítka přímo s poskytovatelem předmětného doplňku. Poskytovatel doplňku obdrží informaci, že jste vyvolali webovou stránku naší online nabídky jedině v případě, že na takto označené pole kliknete a tím ho aktivujete. Mimoto se předají údaje uvedené v tomto prohlášení. V případě Facebooku podle údajů poskytovatele v Německu předmětná IP adresa anonymizuje ihned po získání. Aktivací tohoto doplňku se tedy předají vaše osobní údaje poskytovateli doplňku a tam se uloží. Protože poskytovatel doplňku provádí sběr dat zejména prostřednictvím cookies, doporučujeme, abyste před kliknutím na toto tlačítko Facebooku nejdříve vymazali všechny cookies v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

(2)  Nemáme žádný vliv na získané údaje a procesy zpracování dat, ani nám není znám celý rozsah shromažďování dat, účel jejich zpracování a lhůty uložení dat. K dispozici nemáme ani žádné informace o smazání dat shromážděných poskytovatelem doplňku.

(3)  Poskytovatel doplňku uloží údaje shromážděné o vás jako profily používání a využívá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo utváření svých stránek podle potřeb návštěvníků. Takové vyhodnocení se provádí zejména (také pro nepřihlášené uživatele) k zobrazení reklamy odpovídající potřebám a k informování ostatních uživatelů předmětné sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Vy máte právo odmítnout vytváření uvedených profilů uživatelů, přičemž se k uplatnění svého práva musíte obrátit na poskytovatele doplňku. Prostřednictvím uvedeného doplňku vám nabízíme možnost interagovat se sociálními sítěmi a jinými uživateli, takže můžeme vylepšovat svou nabídku a vytvořit ji zajímavější pro vás jakožto uživatele. Právním podkladem k využívání doplňku je článek 6 odst. 1 S. 1 písm. f nařízení GDPR.

(4)  Předávání dat se uskutečňuje nezávisle na tom, zda vlastníte účet u poskytovatele doplňku a jste u něj přihlášeni. Jste-li u poskytovatele doplňku přihlášeni, budou vaše osobní údaje, které byly u nás shromážděny, přiřazeny přímo k vašemu existujícímu účtu u poskytovatele doplňku. Jestliže stisknete aktivované tlačítko a například uložíte odkaz na předmětnou stránku, poskytovatel doplňku uloží ve vašem uživatelském účtu také tuto informaci a sdělí ji veřejně vašim kontaktům. Doporučujeme, abyste se po použití sociální sítě pravidelně odhlásili, zejména před aktivací uvedeného tlačítka, protože tak můžete zamezit přiřazení k vašemu profilu u poskytovatele doplňku.

(5)  Další informace k účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich zpracování poskytovatelem doplňku obdržíte v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele, které je sděleno dále. Tam obdržíte také další informace ke svým souvisejícím právům a k možnostem nastavení na ochranu vaší soukromé sféry.

(6)  Adresa poskytovatele doplňku a URL s jeho informacemi o ochraně osobních údajů:

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

https://www.facebook.com/terms/

https://www.facebook.com/privacy/explanation/

https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

7.) Google Analytics

Jestliže jste s tím vyjádřili svůj souhlas, bude se na této webové stránce používat služba Google Analytics, což je služba analýzy webu společnosti Google LLC. V EU je odpovědným poskytovatelem této služby společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

Rozsah zpracování
Služba Google Analytics používá cookies, které umožňují provádět analýzu vašeho používání našich webových stránek. Informace o vašem používání této webové stránky získané prostřednictvím cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se uloží.

My používáme funkci ‚anonymizeIP‘ (tzv. maskování IP): Na základě aktivace anonymizace IP na této webové stránce bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech smlouvy o evropském hospodářském prostoru zkrácena společností Google. Plná IP adrese bude přenesena na server společnosti Google v USA jen ve výjimečných případech a tam bude zkrácena. IP adresa, kterou předá váš prohlížeč v rámci služby Google Analytics, nebude spojována s jinými daty společnosti Google.

Během vaší návštěvy webové stránky se zaznamenávají mimo jiné následující údaje:

 • vámi vyvolané stránky, „cesta vašich kliknutí“
 • Dosažení „cílů webové stránky“ (převody, například přihlášení k odběru novinek, stažení, nákupy)
 • Vaše uživatelské chování (například kliknutí, doba setrvání, četnost odskoku)
 • Vaše přibližné místo (region)
 • Vaše IP adresa (ve zkrácené podobě)
 • Technické informace k vašemu prohlížeči a ke koncovým přístrojům, které používáte (například jazykové nastavení, rozlišení obrazovky)
 • Váš poskytovatel internetových služeb
 • Adresa URL odkazujících stránek (přes kterou webovou stránku/přes jaký reklamní prostředek jste se dostali na tuto webovou stránku)

Účely zpracování
Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google používat předmětné informace k vyhodnocování vašeho (pseudonymizovaného) používání webových stránek a ke zpracování zpráv o činnostech na webové stránce. Zprávy zpracované službou Google Analytics slouží k analýze výkonu našich webových stránek.

Příjemce
Příjemcem dat je

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

jako smluvní zpracovatel. K tomuto účelu jsme se společností Google uzavřeli smlouvu o smluvním zpracování. Společnost Google LLC se sídlem v Kalifornii, USA, a případně americké úřady v USA mohou přistupovat k údajům uloženým společností Google.

 

Předávání do jiných států
Nelze vyloučit předání dat do USA.

Doba uložení
Námi odeslané a s cookies spojené údaje jsou automaticky smazány po 14 měsících. Smazání dat, jejichž maximální doba uložení byla dosažena, se provádí automaticky jednou měsíčně.

Navíc můžete zamezit shromažďování dat, která byla vytvořena pomocí cookies a vztahují se k vašemu používání webových stránek (vč. vaší IP adresy), ve společnosti Google a také můžete zamezit jejich zpracování společností Google těmito způsoby:
a. Neudělit svůj souhlas s ukládáním cookies nebo
b. Stáhnout si doplněk prohlížeče k deaktivaci služby Google Analytics ZDE a instalovat ho.

Ukládání cookies můžete také zamezit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče. Budete-li ovšem svůj prohlížeč konfigurovat tak, aby všechny cookies odmítal, může dojít k omezení funkcí těchto a dalších webových stránek.

8.) Právní podklad a možnost odvolání

k tomuto zpracování osobních údajů je váš souhlas, článek 6 odst.1 S.1 písm. a nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete odvolat kdykoli s účinkem do budoucna tím, že si vyvoláte nastavení cookies prostřednictvím odkazu Změňte svůj souhlas a tam změníte svůj výběr.

Bližší informace k podmínkám používání služeb Google Analytics a k ochraně údajů ve společnosti najdete pod odkazem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ a pod odkazem https://policies.google.com/?hl=de.

 

9.) Doba zpracování dat

Vaše údaje budou zpracovávány jen tak dlouho, dokud to bude třeba k dosažení výše uvedeného účelu zpracování. K tomu platí odpovídajícím způsobem právní podklady uvedené v rámci účelu zpracování. Z hlediska využívání a doby uložení cookies respektujte odpovídající závěry v prohlášení o ochraně osobních údajů a také v nástroji Consent-Tool.

10.) Bezpečnost

Společnost Ehrmann se stará o bezpečnost vašich osobních údajů. Pečlivě chráníme vaše data před ztrátou, falšováním, manipulací, zničením a přístupem nebo zveřejněním bez oprávnění.

Vaše otázky ke sběru, ukládání a používání vašich dat vám kdykoli rádi zodpovíme. K tomuto účelu se obracejte na:

pověřence ochrany osobních údajů pana Petera Weigela

Telefon: +49 08333 301-0
Fax: +49 8333 301-310

E-mail: datenschutz(at)ehrmann.de

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

 • Právo požadovat od nás informace o vašich, námi shromážděných osobních údajích.
 • Právo na opravu a právo na doplnění vašich, námi shromážděných osobních údajů.
 • Právo na smazání a právo na omezení zpracování dat.
 • Právo na přenositelnost dat
 • Právo na podání námitky a odvolání e-mailem na adresu datenschutz@ehrmann.de

Také máte právo stěžovat si na naše zpracování vašich osobních údajů u dohlížecího orgánu na ochranu osobních údajů.

Příslušným úřadem odpovědným za nás je

Bayerische Landesamt für Datenschutz (BayLDA)

Promenade 18

D-91522 Ansbach

 

Jestliže smazání údajů brání zákonné nebo smluvní povinnosti archivace dat, budou námi data zablokována.

EHRMANN SE

Stav: červen 2020