Produkty

Kvalita a udržateľnosť

Spoločnosť

Lokality

Tiráž

EHRMANN PRAHA s.r.o.
IČO: 29148294
DIČ: CZ29148294
Registrace vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203410

Ehrmann Praha s.r.o.
Sezemická 2757/2
193 00 Praha 9
Česká republika

EHRMANN SE
A.-Ehrmann-Straße 2
87770 Oberschönegg
Telefon: +49 8333 301-0
Fax: +49 8333 301-310
E-Mail: info(at)ehrmann.de
Internet: www.ehrmann.de

Ředitelé oprávnění k zastupování společnosti:
Christian Ehrmann, Markus Fehr, Johannes Schmid, Kurt Hardt
Sídlo akciové společnosti: Oberschönegg
Obchodní rejstřík: Okresní soud Memmingen
Registrační číslo: vložka 18947
Daňové identifikační číslo podle paragrafu 27a
(německého) zákona o DPH: DE 811249984

Realizace:
Melters Werbeagentur GmbH
Karlstraße 88,
40210 Düsseldorf
Telefon: +49 171 5324 841
www.melters-werbeagentur.com

PRÁVNÍ INFORMACE

Ochrana osobních údajů

Obsah elektronické nabídky

Obsah elektronické nabídky
Informace na těchto internetových stránkách jsou obecné a nezávazné povahy. Neposkytujeme záruku za aktuálnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti za škody hmotné nebo nehmotné povahy způsobené využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučené, pokud nedojde k újmě na životě, zdraví nebo poranění nebo pokud se nejedná o úmyslné porušení povinností nebo hrubou nedbalost ze strany společnosti Ehrmann SE.
Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Společnost Ehrmann SE si výslovně vyhrazuje právo provádět změny, doplňování nebo rušení částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení nebo zveřejněné informace dočasně nebo úplně zrušit.

Odkazy na jiné webové stránky

Internetové stránky Ehrmann obsahují odkazy na jiné webové stránky. Společnost Ehrmann SE prohlašuje výslovně, že nemá žádný vliv na úpravu a obsah těchto webových stránek a že si tyto obsahy nepřisvojuje. Za tyto cizí obsahy společnost Ehrmann SE odpovídá pouze tehdy, když je vzala na vědomí (tzn. včetně protiprávního nebo trestněprávního obsahu) a pokud pro ni je technicky možné a proveditelné, aby zabránila jejich využití (§§ 7 a násl. německého Zákona o telekomunikacích). U odkazů se jedná o „živé“ (dynamické) odkazy. Pokud společnost Ehrmann SE zjistí, že konkrétní nabídka, ke které vytvořila odkaz, má za následek občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost, odkaz na tuto nabídku zruší, pokud je to technicky možné a proveditelné.

Autorská práva

Stahování a tisk jednotlivých textů, grafik nebo obrázků z našich webových stránek pro soukromé použití je dovoleno. Úplná nebo částečná reprodukce, šíření, poskytování (elektronicky nebo jiným způsobem), upravování nebo používání těchto webových stránek nebo textů, grafik nebo obrázků chráněných autorskými právy pro veřejné nebo komerční účely je naproti tomu bez našeho předchozího písemného svolení zakázáno.

Stahování údajů, souborů a programů

Provozovatel internetových stránek neodpovídá za škody způsobené využitím poskytnutého softwaru, dat, souborů nebo programů, zejména ne za škody způsobené nedostatečnou funkčností nebo obsaženými viry u programů a dat, které lze stahovat z webových stránek. To neplatí v případě, kdy by se na straně společnosti Ehrmann SE nebo jejích realizačních nebo provozních partnerů jednalo o úmysl nebo hrubou nedbalost.
Bohužel nelze při přenosech přes internet zajistit 100% důvěryhodnost a bezpečnost. Nepřebíráme odpovědnost za škody, které jsou mimo sféru našeho vlivu, které Vám mohou vzniknout v důsledku přerušení, manipulace nebo zneužití informací přenášených přes internet.